"; $tx['navigator']['previous']="<"; $tx['navigator']['top']="Ylös"; $tx['lastupdate']['text']="Viimeisin päivitys"; $tx['lastupdate']['dateformat']="j.n.Y H:i:s"; $tx['search']['button']="Hae"; $tx['search']['foundin']="Löydettiin"; $tx['search']['notfound']="Ei löytynyt"; $tx['search']['pgplural']="sivua"; $tx['search']['pgsingular']="sivu"; $tx['search']['result']="Haun tulos: "; $tx['guestbook']['maxlength']="Merkkien maksimimäärä on "; $tx['guestbook']['posted']="Lähetetty"; $tx['guestbook']['dateformat']="F d. Y H:i:s"; $tx['guestbook']['from']="Keneltä: "; $tx['guestbook']['sendbutton']="Lähetä"; $tx['mailform']['notsend']="Viestiä ei voitu lähettää"; $tx['mailform']['send']="Viesti lähetettiin"; $tx['mailform']['sender']="Lähettäjän sähköpostiosoite"; $tx['mailform']['sendbutton']="Lähetä"; $tx['login']['warning']="Järjestelmä vain ylläpitäjille."; $tx['login']['loggedout']="Olet kirjautunut ulos."; $tx['log']['dateformat']="Y-m-d H:i:s"; $tx['log']['loggedin']="kirjautuneena"; $tx['editmenu']['downloads']="TIEDOSTOT"; $tx['editmenu']['help']="OHJE"; $tx['editmenu']['images']="KUVAT"; $tx['editmenu']['logout']="KIRJAUDU ULOS"; $tx['editmenu']['edit']="MUOKKAUS"; $tx['editmenu']['normal']="NORMAALI"; $tx['editmenu']['settings']="ASETUKSET"; $tx['editmenu']['validate']="LINKIT"; $tx['action']['delete']="poista"; $tx['action']['download']="lataa"; $tx['action']['edit']="muokkaa"; $tx['action']['save']="tallenna"; $tx['action']['upload']="lähetä tiedosto"; $tx['action']['view']="näytä"; $tx['result']['created']="luotu"; $tx['result']['deleted']="poistettu"; $tx['result']['uploaded']="lähetetty"; $tx['filetype']['folder']="kansio"; $tx['filetype']['file']="tiedosto"; $tx['filetype']['backup']="varmistus"; $tx['filetype']['content']="sisältö"; $tx['filetype']['execute']="suorita"; $tx['filetype']['guestbook']="vieraskirja"; $tx['filetype']['log']="loki"; $tx['filetype']['stylesheet']="stylesheet"; $tx['filetype']['template']="malli"; $tx['filetype']['language']="kieliasetukset"; $tx['filetype']['config']="asetukset"; $tx['images']['usedin']="Käytetty sivulla"; $tx['files']['totalsize']="Kokonaiskoko"; $tx['files']['bytes']="tavua"; $tx['heading']['error']="VIRHE"; $tx['heading']['warning']="VAROITUS"; $tx['toc']['dupl']="KAKSOISOTSIKKO"; $tx['toc']['empty']="TYHJÄ OTSIKKO"; $tx['toc']['missing']="OTSIKKO PUUTTUU"; $tx['toc']['newpage']="UUSI SIVU"; $tx['error']['401']="Error 401: Ei oikeuksia."; $tx['error']['404']="Error 404: Ei löydy."; $tx['error']['tolarge']="on liian suuri! Suurin koko: "; $tx['error']['cntlocateheading']="Otsikkoa ei löytynyt"; $tx['error']['cntwriteto']="Kirjoittaminen ei onnistu"; $tx['error']['cntdelete']="Poistaminen ei onnistu"; $tx['error']['cntsave']="Tallentaminen ei onnistu"; $tx['error']['cntopen']="Avaaminen ei onnistu"; $tx['error']['wrongext']="Väärä tiedostopääte"; $tx['error']['alreadyexists']="Samanniminen tiedosto"; $tx['error']['undefined']="Ei määritelty"; $tx['error']['missing']="Puuttuu"; $tx['error']['notreadable']="Lukusuojattu"; $tx['error']['notwritable']="Kirjoitussuojattu"; $tx['error']['mustwritemes']="Kenttään täytyy kirjoittaa"; $tx['error']['mustwritemail']="Väärä sähköpostiosoite"; $tx['settings']['backup']="Varmistus"; $tx['settings']['ftp']="Käytä FTP:tä tiedostojen siirtoon"; $tx['settings']['warning']="Älä koske asetuksiin, ellet tiedä mitä teet"; $tx['settings']['systemfiles']="Järjestelmätiedostot"; $tx['settings']['backupexplain1']="Sisältö varmistetaan uloskirjauduttaessa ja vanha varmistus siirretään"; $tx['settings']['backupexplain2']="Varmistuksen päiväys on luettavissa tiedoston nimestä: VVVVKKPPTTMMSS"; $tx['validate']['extfail']="ULKOPUOLINEN LINKKI RIKKI"; $tx['validate']['extok']="ULKOPUOLINEN LINKKI OK"; $tx['validate']['intfail']="SISÄINEN LINKKI RIKKI"; $tx['validate']['intfilok']="SISÄINEN LINKKI TIEDOSTOON OK"; $tx['validate']['intok']="SISÄINEN LINKKI OK"; $tx['validate']['mailto']="MAILTO LINKKI"; $tx['validate']['notxt']="LINKISSÄ EI TEKSTIÄ"; $tx['help']['security_wwwaut']="Valitse True vain Linuxissa"; $tx['help']['mailform_email']="Jos valittu, palautelomake on käytössä"; $tx['help']['guestbook_maxlength']="Määritä suurin mahdollinen merkkimäärä / vieraskirjan viesti. (Valitse 0, jos haluat ottaa vieraskirjan pois käytöstä)"; $tx['help']['files_ftp']="Jos haluat käyttää FTP:tä, aseta arvo. Esim. ftp://username:password@domain.dk/cmsbasefolder/"; $tx['editor']['noimages']="Kuvatiedostoja ei löytynyt"; $tx['editor']['changemode']="Valitsemasi toiminto vain Layout-moodissa. Haluatko vaihtaa moodia?"; $tx['editor']['buttons']='[ ["ilink","Lisää valittu linkki","Lisää valittu hyperlinkki valikosta"], [""], ["iimage","Lisää valittu kuva","Lisää valittu kuva valikosta"], ["tr"], ["save","Tallenna","Tallettaa dokumentin"], [""], ["selectall","Valitse kaikki (Ctrl+A)","Valitsee kaiken dokumentista"], ["cut","Leikkaa (Ctrl+X)","Leikkaa valittu alue leikepöydälle"], ["copy","Kopioi (Ctrl+C)","Kopioi valittu alue leikepöydälle"], ["paste","Liitä (Ctrl+V)","Liitä leikepöydän sisältö"], [""], ["undo","Kumoa (Ctrl+Z)","Kumoaa edellisen toiminnon"], ["redo","Toista (Ctrl+Y)","Toistaa kumotun toiminnon"], [""], ["html","Vaihda moodia","Vaihto Layout- ja HTML-moodin välillä"], [""], ["justifyleft","Tasaa vasemmalle","Tasaa vasemmalle"], ["justifycenter","Keskitä","Keskitä"], ["justifyright","Tasaa oikealle","Tasaa oikealle"], [""], ["createlink","Luo hyperlinkki","Luo tai muokkaa hyperlinkkiä"], ["unlink","Poista hyperlinkki","Poista valittu hyperlinkki"], ["tr"], ["h1","Otsikko 1","Määrittele valittu alue tyypiksi Otsikko 1"], ["h2","Otsikko 2","Määrittele valittu alue tyypiksi Otsikko 2"], ["h3","Otsikko 3","Määrittele valittu alue tyypiksi Otsikko 3"], ["h4","Otsikko 4","Määrittele valittu alue tyypiksi Otsikko 4"], ["p","Paragraph","Määrittele valittu alue normaaliksi"], [""], ["bold","Lihavointi","Lihavoi tekstiä"], ["italic","Kursivointi","Kursivoi tekstiä"], ["underline","Alleviivaus","Alleviivaa tekstiä"], [""], ["insertunorderedlist","Järjestelemätön lista","Luo tai poista järjestelemätön lista"], ["insertorderedlist","Järjestelty lista","Luo tai poista järjestelty lista"], [""], ["outdent","Pienennä sisennystä","Pienennä valitun tekstin sisennystä"], ["indent","Kasvata sisennystä","Kasvata valitun tekstin sisennystä"] ]';?> Tilipalvelu Skolleri - tilitoimisto Iisalmi Skolleri Tilipalvelu - Yritys
Yritys

Yritys

Kehitys on kulkemassa yhteiskunnassamme siihen suuntaan, että ihmiset alkavat entistä enemmän työllistää itse itsensä. Syntyy suuri joukko erialojen yksilöllistä osaamista edustavia yrityksiä.

Uusia yrityksiä perustetaan paljon ja ne tehdään yksilöllisesti niin että kahta samanlaista yritystä saa pitkään hakea.

Yritykset käyttävät toistensa palveluja. Itsekukin tekee sitä minkä parhaiten osaa. On monia yrittäjiä, jotka osaavat tehdä, mutta eivät myydä -samoin monia yrityksiä jotka osaavat myydä, mutta eivät tehdä. Näiden yrittäjien yhteensaattaminen on yksi tilitoimistojen tulevaisuuden tehtävistä.

Tilitoimistojen tehtävä huomisen yhteiskunnassa on tarjota yrittäjille rauha tehdä sitä, mistä he hankkivat elantonsa ja minkä he parhaiten osaavat niin, ettei heidän tarvitse miettiä kuinka luovitaan verolakien ja kirjanpitolakien monimuotoisessa maailmassa. Yrittäjän luovan energian on saatava rauhassa kohdistua tuloksen tekemiseen, eikä se saa tuhlaantua "paperin pyöritykseen".